Nieuws

Cursus Baantrainer

Wil jij baantrainer worden

 

Geef je nu op voor Baantrainer

Start : zaterdag 7 oktober, 15.00 - 18.00 uur

Locatie in onze eigen hal

Kosten : gratis bij afronden cursus anders zijn de kosten € 300,00.

 

De schatting is dat een cursist ongeveer 10 uur actief is met de masterclass, e-learning en praktijkbezoek. Hierbij geldt dat voor de verwerking van de stof het per individu verschilt hoeveel tijd dit vergt en afhankelijk is van diens intrinsieke motivatie. Het is mogelijk om zonder specifieke vooropleiding deel te nemen aan deze cursus.

 

Voorwaarden van inschrijving
• Met het inleveren van dit formulier verplicht jij je tot deelname aan de cursus Baantrainer van Badminton Nederland. Na inschrijving word je gekoppeld aan een praktijkcoach die je tijdens de cursus Baantrainer zal begeleiden.

• Badminton Nederland behoudt het recht om een cursus te verplaatsen of af te gelasten. De cursusdata zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Je ontvangt uiterlijk 10 dagen voor de geplande startdatum een bericht van doorgang met de definitieve data, tijden en locatie.

• Met het insturen van dit formulier verklaar je bekend te zijn met de inhoud van de cursus Baantrainer en de tijdsinvestering die het met zich meebrengt om deze te volgen en af te ronden.
Wanneer je de hele cursus Baantrainer doorloopt, ontvang je na afloop een certificaat. 

• De cursus wordt gratis aangeboden voor deelnemers van lidverenigingen, maar er geldt wel een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat je aanwezig bent bij de masterclass, de hele e-learning afrondt en het praktijkbezoek heeft plaatsgevonden. Mocht je zonder geldige reden de cursus niet binnen 6 maanden voltooien dan worden de kosten voor deelname à € 300,- alsnog in rekening gebracht. Je ontvangt van Badminton Nederland op het door jou opgegeven e-mailadres een factuur.

 

Geej je op bij john Bakker

« Terug

» Nieuws archief