Verenigings- en Stichtingsbestuur

Verenigingsbestuur

     

      Vacant                     Gerard Blom                   Bart Wage
    Voorzitter                   Penningmeester                 Secretaris
                          

 

   John

            Vacant              Maurice Walrave            John Bakker
     Competitie zaken      ecreanten / Website          Jeugdzaken

 

Stichtingsbestuur

 

       

       Gré vd Wardt                Ton Bruin                 Fred Askamp
      Penningmeester        Voorzitter / Secretaris    Hal- en Barbeheer