Verenigings- en Stichtingsbestuur

Verenigingsbestuur

     

   Peter van Balen            Gerard Blom                Bart Wage
    Voorzitter                   Penningmeester                 Secretaris
                          

 

     John

            Vacant               Maurice Walrave             John Bakker
     Competitie zaken      Recreanten / Website            Jeugdzaken

 

Stichtingsbestuur

 

       

       Gré vd Wardt                Ton Bruin                     Vacant
      Penningmeester        Voorzitter / Secretaris    Hal- en Barbeheer