Nieuws

Algemene Leden Vergadering op 17 april

Op woensdag 17 april vond de Algemene Leden Vergadering plaats. Er stonden een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals het Jaarverslag van 2023, de financiële situatie van de Vereniging en de Stichting, het Huishoudelijk Reglement, de Bestuursverkiezing en het Communicatieplan. Het was een levendige en goed bezochte bijeenkomst. Er werd ook afscheid genomen van Peter van Balen als voorzitter. Op de foto's doet dat enerzijds Gerard Blom, de penningmeesrer van de Vereniging en anderzijds Peter Visser, de voorzitter van de Stichting.

 

Door de aanwezige leden werden de nodige vragen en opmerkingen gemaakt. Aan genoemde onderwerpen werd echter goedkeuring gegeven. Omdat Peter van Balen als voorzitter is gestopt heeft Mark Assenberg zich bereid verklaard als interim voorzitter te willen fungeren totdat er iemand anders gevonden is. Om bestuursleden te vinden is er een werkgroep gevormd die als taak heeft het bestuur weer op sterkte te brengen. Peter van Balen heeft aangegeven zich actief te blijven inzetten voor de vereniging, iets dat zeer gewaardeerd wordt! 

« Terug

» Nieuws archief