Veilig Sporten - Voorkomen van Ongewenst Gedrag

Vennewater Badminton Heiloo (VBH) is een brede, actieve en maatschappelijk georiënteerde vereniging. Een breedtesport-vereniging die de badmintonsport gebruikt als bindmiddel tussen mensen om hen zoveel als mogelijk te kunnen laten bewegen en sociaal actief en betrokken bezig te zijn.

VBH wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen in de badmintonsportsport. In onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. VBH heeft een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken en te helpen als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Daarom onderschrijven we de regels en voorschriften zoals het NOC-NSF die heeft vastgesteld en opgelegd aan onder ander Badminton Nederland over grensoverschrijdend gedrag. Deze regels en voorschriften zijn terug te vinden op de website van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).

Onze eigen regels kun je hier terug vinden. Wil je contct met een vertrouwenspersoon dan vind je hier de contactgegevens en de werkwijze.