Recreanten

Binnen Vennewater Badminton Heiloo is een grote groep seniorenrecreanten actief. Momenteel kan op 8 dagdelen in de week worden gebadmintond.

Dagdeel

tijd

contactpersoon

Maandagochtend

9:30 - 12:00

Jan Grootenboer

Maandagavond

19:00 - 23:00

Rob Böhne

Dinsdagmiddag

13:00 - 16:00

Annie van der Peet

Alie Tromp

Woensdagavond

19:30 - 23:30

Marja Stoop

Donderdagmiddag

13:00 - 16:00

Jan Grootenboer

Donderdagavond

19:30 - 23:30

Vacature

Vrijdagavond

21:00 - 24:00

Rob Kramer

Zondagochtend

9:00 - 12:00

Sandra Aalders

 
Bij inschrijving kiest men een vast dagdeel. Daarnaast kan ook op andere dagdelen worden gespeeld, mits daar voldoende ruimte is (zie ook de huisregels)
 
Elk dagdeel heeft voor onze leden een eigen webpagina met informatie. Leden kunnen deze raadplegen door hierboven op het dagdeel te klikken en in te loggen.

Voor beginnende badmintonners organiseren we op bepaalde speelavonden trainingen, opdat zij het spel sneller onder de knie krijgen. Neem hiervoor contact op met de recreanten contactpersoon.