Vertrouwenspersoon

Vennewater Badminton Heiloo heeft twee vertrouwenspersonen, Sanne van Balen en Michelle Geul.

 

Leden kunnen bij hen terecht als zij binnen de vereniging met een vervelende situatie zijn geconfronteerd en willen weten hoe zij daarmee verder kunnen. Zij luisteren naar je verhaal en adviseren over hoe je verder kunt handelen.

Je kunt hen via de email bereiken: vbhvertrouwenspersoon@gmail.com.

 

Bij een melding of een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik, kan ieder individueel lid ook een beroep doen op de ondersteuningsmogelijkheden die Badminton Nederland biedt. 

De melding kan gericht worden aan meldpunt@badminton.nl. Dit adres wordt vertrouwelijk uitgelezen door de contactpersoon voor het meldpunt. Dit meldpunt is volledig vertrouwelijk en onafhankelijk van Vennewater Badminton Heiloo.