Contact

Vereniging Vennewater Badminton Heiloo

Het Zevenhuizen 46
1852 JC Heiloo
072-5337400

Bestuur:

Peter van Balen voorzitter@badmintonvennewater.nl

Vacature secretaris secretaris@badmintonvennewater.nl

Gerard Blom penningmeester@badmintonvennewater.nl

Bank rekening NL12RABO0327047658 t.n.v. Vennewater Badminton Heiloo

 

Ledenadministratie

Ronald van Tunen  ledenadministratie@badmintonvennewater.nl

 

Vertrouwenspersoon

Sanne van Balen en Michelle Geul vertrouwenspersoon@badmintonvennewater.nl

 

Onderhoud en Techniek Gebouw

John Bakker (beheerder)

Fred Askamp (concierge) hi49fr@gmail.com 

 

Papiercontainer

Arko de Betué

Matthijs de Moel matthijsdemoel@gmail.com

Steven Koreman skoreman@hotmail.com

 

Opbrengst beheer kantine

Paulien Maas

 

Agenda / Halhuur

Marja Stoop hal-agenda@badmintonvennewater.nl

 

De VENshop

Arko de Betué

Jan Grootenboer grootenboer2000@hotmail.com

June Ooijevaar

 

Websitebeheer en nieuwsbrief

Mark Assenberg webmaster@badmintonvennewater.nl

 

Vennewater Social Media

Facebook