Club van Honderd

Overdracht Club van Honderd

Vijf jaar geleden heb ik het initiatief genomen tot de oprichting van de Club van Honderd. De aanleiding hiervoor was dat de toenmalige hoofdsponsor zich had teruggetrokken en dat daardoor er een gat in de begroting van de vereniging was ontstaan.

Als fervent badmintonspeler ben ik toen op zoek gegaan naar geestverwanten, die de vereniging een goed hart toedragen en die bereid zijn om een extra bijdrage van honderd euro te betalen ter ondersteuning van de vereniging in algemene zin.

Het is toen gelukt om 28 leden enthousiast te maken voor deze gedachte. Ik was erg trots namens deze leden het bestuur een eenvoudig bord te kunnen overhandigen met de namen van deze betrokken leden en uiteraard een bedrag van 2800 euro. Inmiddels is een professioneel bord, met daarop de namen van de leden van de Club van Honderd, in de entree van de hal aanwezig

Na vijf jaar bestaat de Club van Honderd uit 26 leden die samen goed zijn voor een bedrag van 2400 euro, waarmee de Club van Honderd tot hoofd- en shirtsponsor van de vereniging is uitgeroepen. Ik ben daar erg trots op.

Voor mij een moment om te besluiten de organisatie van de Club van Honderd over te dragen aan de vereniging, omdat ik van mening ben dat deze sponsor een integraal onderdeel van de vereniging kan worden.

Als afscheidscadeau heb ik een spandoek ter beschikking gesteld aan de vereniging met de oproep lid te worden van de Club van Honderd. Ik hoop dat veel enthousiaste leden aan deze oproep gehoor willen geven. Uiteindelijk willen we graag met zijn allen blijven spelen in een hal met zoveel mogelijkheden en faciliteiten.

De vereniging heeft besloten om dit jaar aan alle leden van de Club van Honderd een sportshirt ter beschikking te stellen. Op dit shirt staat de Club van Honderd als sponsor vermeld.

Tenslotte wil ik alle leden van de Club van Honderd bedanken voor hun jaarlijkse bijdrage en hoop ik dat zij samen met mij nog tot in lengte van jaren lid zullen blijven van deze gerespecteerde hoofdsponsor.

Hierbij dus nogmaals mijn oproep aan alle leden van de vereniging:

Word lid van de Club van Honderd

U kunt zich aanmelden bij de penningmeester, Gerard Blom (072-5334894)

 

Peter van der Steen, betrokken verenigingslid