Algemeen

Nieuwsbrief 14

Logo

Nieuwe website

Op 1 september a.s. gaat onze nieuwe website de lucht in. Niet alleen heeft deze een heel andere look, maar ook de mogelijkheden zijn aanzienlijk uitgebreid. Alle leden (met een bij ons bekend e-mailadres) krijgt een inlogcode toegestuurd, waarmee ook besloten delen van de website kunnen worden bekeken.

Daarmee is het mogelijk een aantal eigen gegevens in het profiel aan te passen. Plaats dan ook een foto van jezelf en andere leden kunnen je makkelijk herkennen. Zo kan je ook elkaar mailen.

Verder staan er nieuwsberichten op de site, die door diverse mensen actueel gehouden wordt. Ga dus regelmatig kijken. Daarnaast ontvang je via de e-mail regelmatig nieuws van de vereniging. Er komen diverse soorten Nieuwsbrieven, waarvoor je je kunt aan- of afmelden. Zie ook onderaan deze e-mail.

 

Op zaterdag 3 september wordt de jaarlijkse markt Uit&Zo gehouden in Heiloo. Deze start vanhet sportieve en culturele seizoen wordt gehouden rond de bibliotheek in Heiloo aan de Westerweg en begint om 10:30 uur. Tot ongeveer 16:00 uur kan je deze markt bezoeken.

Ook 't Vennewater Badminton is weer aanwezig met een stand. Deze is te vinden op nr 23, achter de bloemenstand van Monique tegenover de achterkant van Overkerck. Breng ons een bezoekje en help de vereniging te promoten bij andere bezoekers en inwoners van Heiloo.

 

Open Huis

Op zondag 4 september houden we weer een, inmiddels aan het begin van het seizoen traditionele, Open Huis.

Van 10:00 tot 12:00 is iedereen welkom, die kennis wil maken met, en meer wil weten over, de badmintonsport en onze vereniging. Behalve informatie krijgen is het uiteraard ook mogelijk een racket vast te houden en mee te spelen met o.a. de leden van de zondagochtend.

Ken je mogelijke belangstellenden, laat hen dan weten dat ze van harte welkom zijn.

Proef met verlichting

We staan momenteel aan de vooravond van een grote opknapbeurt van de zaal. Binnenkort meer hierover.
Wat jullie als eerste hiervan zullen merken, is dat de wanden een ander kleurtje zullen krijgen. We realiseren ons, dat dit een ingrijpende verandering zal zijn, want het vuil-gele kleurtje, wat de onderzijde van de wanden nu hebben is weliswaar niet fraai meer en zwaar gedateerd, maar iedereen is er natuurlijk aan gewend en bij een andere lichtere kleur is het altijd de vraag of dit een verbetering is tav het herkennen van de shuttle.

We gaan dan ook niet in een keer de hele zaal van kleur veranderen. In eerste instantie zal de hoek bij baan 4 worden voorzien van de nieuwe kleur. Dit zal dan als test dienen hoe dit in de praktijk bevalt. Reacties hierop zijn welkom, iedereen kan zijn mening in de brievenbus in de hal stoppen, maar ook kun je ons natuurlijk direct hierover aanspreken.

Mochten de reacties in het algemeen positief zijn, dan is de volgende stap, dat we de hele zaal van deze kleur gaan voorzien. Hierbij is overigens alle hulp welkom, vele handen maken licht werk en bovendien kunnen we op de kosten besparen. Aanmeldingen hiervoor bij Jos Hanck en ondergetekende.

We horen graag van jullie!
Ben Denekamp.

Bas Dekker overleden

Met een grote schok hebben we kennis genomen van het overlijden van Bas Dekker (14 jaar), de zoon van ons donderdagavondlid Madeleine de Boer.

Het tragische ongeval, waarbij hij, zijn broer, neef, nicht en Madeleine betrokken waren, beroerd ons zeer. Woorden schieten echter tekort om ons gevoel te uiten. In gedachten zijn we bij Madeleine en haar familie en we wensen haar alle kracht om dit verlies te dragen.

Bestuur 't Vennewater Badminton.

 

 

« Terug