Algemeen

Nieuwsbrief 17

Grote Clubactie

Ook dit jaar gaan we weer voor een superresultaat met de Grote Clubactie. Jullie zullen mij dus weer geregeld in de hal zien om jullie enthousiast te krijgen voor deze voor onze vereniging zo belangrijke actie. Vorig jaar hebben we ruim € 1600,= netto gerealiseerd en dat was € 350 meer dan het jaar daarvoor. Ik wil graag dit jaar proberen dat resultaat te evenaren.

Afgelopen jaar bleven de jeugdteams teleurstellend achter in hun bijdrage. Ik daag deze jeugdteams uit aan te tonen dat ook zij beseffen dat hun inzet van onontbeerlijk en wezenlijk belang is voor het totaalresultaat voor onze vereniging.

De seniorenteams worden uitgedaagd de doelstelling van dit jaar van 25 loten per team te halen. We hebben dit jaar wat meer tijd dus ga wat vaker langs bij opa en oma, oom en tante etc. om deze doelstelling te bereiken.

Ik zal mijn best er dit jaar weer voor doen en reken ook weer op jullie aller inzet.

Peter van der Steen,
Coördinator Grote Clubactie

 

Wijzigingen in de bardienst

In overleg hebben de besturen van vereniging en stichting besloten de invulling van de bardiensten op een andere wijze te gaan regelen.

Redenen daarvoor zijn:

  • Signalen dat competitieleden meer betrokken willen zijn bij de uitvoering van de bardiensten.
  • Wensen van toernooiorganisaties om zelf invulling te geven aan de bardienst.
  • Wens dat leden zich meer verantwoordelijk voelen voor de uitvoering van de bardienst.

Hierover heeft overleg plaatsgevonden met Peter Wolkenfelt, die daarop besloten heeft zijn aandeel in de organisatie te beperken.

Wij betreuren dit besluit, aangezien zijn aanpak de stichting en het hele badminton geen windeieren heeft gelegd. De inkomsten van de horeca is na de contributie van de leden de belangrijkste inkomstenbron waarop het hele badminton kan functioneren en daar hebben Peter en Bep een belangrijke bijdrage aan geleverd..

Gelukkig blijven er echter nog wel een paar dingen over, die Peter wil blijven doen, zoals de inkoop voor de bar en het verhuren van onze accommodatie aan derden buiten de vereniging.

Om de organisatie van de bardiensten de komende tijd vorm te geven, is in eerste instantie een “BARCOMMISSIE” in het leven geroepen. Deze bestaat inmiddels uit Willem Koreman en Peter van der Steen, die wij bereid hebben gevonden, om een aantal taken op zich nemen, zodat de continuïteit is gewaarborgd en kennis en ervaring kunnen worden overgedragen. Zij doen dit in nauw overleg met de competitiecommissie en toernooiorganisatoren.

Daarnaast zullen zij de lijnen gaan uitzetten voor de toekomst, zodat er weer een nieuwe routine zal ontstaan, die garant staat voor een goed doortimmerde horecaorganisatie. Want laten we niet vergeten, dat dit mede bepalend is, voor het feit, dat we tegen een schappelijk contributiebedrag onze favoriete sport kunnen beoefenen.

We roepen een ieder dan ook op hen te helpen als ze een beroep op jullie doen.

 

Tenslotte gaat natuurlijk onze grote dank uit naar Peter en Bep voor hun inzet en vele uren, die ze in het functioneren van de horeca hebben gestoken.

Namens de Stichting Badmintonhal ’81
Ben Denekamp.

 

Klaverjasavond 4 november

De "R" zit in de maand dus dat wordt weer klaveRRRjassen. We gaan de kaarten weer schudden op vrijdag 4 november onder het genot van een hapje en drankje.  Wie krijgt de beste kaarten krijgt en wie haalt daar het beste uit?

Aanvang is 20. 00 uur, de kosten bedragen € 4,00. Je kunt intekenen tot en met woensdag 2 november via het inschrijfformulier in de hal of via deze website (zie inschrijfformulier klaverjassen).

Graag inschrijven met een partner (deze hoeft geen lid te zijn).

Marga Kloosterman.

 

Jan Schalks overleden

Op 27 september jl is Jan Schalks overleden. Jan was 20 jaar lid van onze vereniging en een trouwe speler op de maandagochtend. Wij wensen Netty en de familie veel sterkte met dit verlies.

« Terug